VideoClub HOORN en de REGIO

   
 

Video Workshop  [lees de voorwaarden]

Unieke service van VideoClub HOORN en de REGIO 

  

 

Het hebben van een videocamera of digitale fotocamera (meegerekend alle andere apparaten met camerafunctie ) is niets bijzonders meer. Op het gebied van voorlichting over het gebruik ervan maakt de gemiddelde handelaar zich niet zo druk. Dat is zijn taak ook niet. Zo komt het maar al te vaak voor dat de camera niet goed wordt gebruikt waardoor 'de lol' er gauw af is. Dit betekent meestal dat er kostbare apparatuur ongebruikt in de kast terecht komt. En dat terwijl diezelfde camera de basis van een plezierige hobby kan zijn.

 

Wat is de beste camera?    De camera die je bij je hebt als er iets gebeurt dat je vast wilt leggen!

 

 

VideoClub HOOORN en de REGIO heeft als doelstelling het gebruik van consumentenapparatuur op het gebied van video en digitale fotografie zoveel mogelijk te bevorderen. Wij begrijpen dat niet iedereen lid wil worden van een club. Om toch te kunnen profiteren van de aanwezige kennis denken wij een oplossing  gevonden te hebben.

VideoClub HOORN en de REGIO biedt particulieren persoonlijke begeleiding bij het werken met audiovisuele consumentenapparatuur. Het is de bedoeling personen (individueel of in groepen van maximaal vier personen) vertrouwd te maken met de mogelijkheden van de camera of ander apparaat met camerafunctie.

De begeleiding wordt gegeven door leden van VideoClub HOORN en de REGIO. Het is van belang dat er zoveel mogelijk een passende begeleiding wordt geboden. Dit betekent dat de kennis en ervaring van de begeleider zo goed mogelijk moet aansluiten op de kennis en ervaring van de deelnemers. Voor een effectieve begeleiding is het van belang dat de informatie die verstrekt wordt zo veel mogelijk in overeenstemming is met de behoefte aan informatie. Het heeft weinig zin informatie te verstrekken die al bekend is en het is ook niet zinvol veel te ingewikkelde informatie te krijgen. 

Het is mogelijk in onderling overleg met de begeleider een locatie af te spreken waar de instructie zal plaatsvinden. Dit heeft als voordeel dat er beelden gemaakt kunnen worden van een bepaald onderwerp dat op deze locatie aanwezig is. Voorbeelden van locaties kunnen zijn: musea, natuurgebieden, sportwedstrijden, muziek- en theater uitvoeringen evenementen in het algemeen of een bepaalde route met objecten.

Om u aan te melden voor begeleiding hoeft u ons alleen maar een E-mail te sturen waarin u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op. 


  

 

De voorwaarden en het programma    

Personen die in het gebied rond Hoorn (N-H) wonen kunnen gebruik maken van dit aanbod. De begeleiding wordt verzorgd door leden van Videoclub HOORN en de REGIO. De videoclub brengt hiervoor een basisvergoeding van € 20,00 per deelnemer in rekening. Als u naast het deelnemen aan de video work shop tevens lid wilt worden van VideoClub HOORN en de REGIO is deelname gratis. U betaalt in dat geval contributie à € 90,00 per  jaar.  

Het enige wat er verder van u verwacht wordt is dat u:

  • zelf beschikt over apparatuur (video- of fotocamera); 
  • u de bijbehorende gebruiksaanwijzing(en) beschikbaar heeft; 
  • extra  kosten voor uzelf en de begeleider (zoals reis- en verblijfkosten, entreegelden enz.) voor uw rekening neemt. 

Als basis wordt twee uur begeleiding verzorgd. Als u langer, vaker of als groep begeleiding wenst kunt u dit vooraf aangeven. Wij kunnen dit dan met degene die de begeleiding verzorgt bespreken. Uiteraard zullen hier extra kosten aan verbonden kunnen zijn.

Het is ook mogelijk om met de hulp van specialisten dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen. Voorbeelden zijn: het maken (opnemen en monteren) van reportages, interviews, animaties, speelfilmpjes, meercamera-producties, muziekclips, digitaal bewerken van foto's, het verzorgen van commentaar, achtergrondmuziek, geluidseffecten, titels enz. De voorwaarden worden in overleg met de betreffende specialist bepaald.

De Instructies voor beginners zullen in volgorde van belangrijkheid bestaan uit aandacht voor de technische aspecten van de camera en in het bijzonder de functies voor belichting en scherpstellen. De wat geavanceerder functies zoals witbalans, back light, gain, sluitertijd, enkel beeld, interval opnamen, automatische belichtingsprogramma’s en macro-opnamen kunnen daarna aan de orde komen.

In het creatieve gedeelte wordt aandacht besteed aan camerastandpunten en beelduitsneden. Daarna kunnen camerabewegingen worden behandeld.

Ook accessoires zoals statieven, lampensets en microfoons kunnen aan bod komen. Het aantal onderwerpen dat bij de instructie wordt behandeld is helemaal afhankelijk van de reeds aanwezige kennis over deze onderwerpen. 

Er zal altijd naar een goede balans tussen techniek en creativiteit worden gezocht.