VideoClub HOORN en de REGIO - Terug naarr de openingspagina ...

VideoClub HOORN en de REGIO

Meercamera-opnamen (multicam)
  
Een blijvende herinnering aan het resultaat van uw inspanningen
  

Video-registratie 

Het zal inmiddels ruim dertig jaar geleden zijn dat de mogelijkheid ontstond met betaalbare apparatuur evenementen en zaaluitvoeringen op video vast te leggen.

In de meeste gevallen kwam het er in de praktijk op neer dat een bekende, die in het bezit was van een videocamera, met één camera de gebeurtenissen vastlegde. Uitzonderingen daargelaten, leverde deze werkwijze geen bijzonder boeiende resultaten op. Dit doet natuurlijk niets af aan de waarde van deze opnamen als historisch document op zich. Het zou alleen, vooral na verloop van tijd, veel aantrekkelijker zijn over beeldmateriaal te beschikken dat ook interessant is voor mensen die niet direct betrokken waren bij de betreffende opnamen.

De redenen voor de magere kwaliteit van de één-cameraregistraties waren velerlei. De camera werd vaak op grote afstand opgesteld om een goed overzicht te hebben. Op die manier is het heel moeilijk de close-up’s te maken die voor een afwisselende registratie nodig zijn. Close-up’s die werden gemaakt door in te zoomen met een behoorlijke telelens waren vaak weer instabiel door de grote afstand. Het geluid was vaak ook een probleem vooral als alleen de cameramicrofoon werd gebruikt. Als wel extra microfoons werden ingezet waren er weer andere storende invloeden zoals ‘brom’. Wie ooit een één-camera videoregistratie heeft laten maken met een mager eindresultaat zal het idee hebben dat dit maatgevend is voor alle videoregistraties.

Kortom het is nog niet zo eenvoudig om een behoorlijke videoregistratie te maken. En zeker niet als dit met één camera moet gebeuren. Gek genoeg is er in de loop der tijd weinig of niets veranderd aan de manier van werken bij het maken van videoregistraties. Ondertussen is echter de techniek voorhanden meer-camera opnamen (multicam) te maken met een heel gunstige prijs-kwaliteits verhouding.

Binnen VideoClub HOORN en de REGIO zijn zowel apparatuur als ter zake deskundige medewerkers aanwezig voor het maken van een meer-camera videoregistratie van goede kwaliteit.

 

2012 Spanbroek: Muziekvereniging Erato en Karin Bloemen

Klik op bovenstaande afbeeldingen om de meercameraregistratie te bekijken in het VideoArchief van VideoClub HOORN en de REGIO.

Een video-registratie gemaakt door :
  

VideoClub

  
geeft uw prestaties een meerwaarde voor nu en later. 


Weet waaraan u begint

Om de kwaliteit van de videoregistratie zo veel mogelijk te kunnen garanderen is het niet te vermijden dat de opdrachtgever gevraagd wordt maximale medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Wij doen ons best, maar we kunnen natuurlijk niets veranderen aan omstandigheden waarop wij geen invloed hebben. Wij verwachten dan ook dat de opdrachtgever onze adviezen zal opvolgen om gezamenlijk tot een zo goed mogelijk resultaat te komen..

De opdrachtgever moet zich realiseren dat er bij meer-camera opnamen ook relatief veel ruimte moet worden gereserveerd voor de opstelling van apparatuur. Er zal op locatie plaats moeten zijn voor vier bediende camera’s. In bepaalde gevallen kunnen zelfs verhogingen noodzakelijk zijn om de gewenste beelden te kunnen maken. Er zullen microfoons worden geplaatst om een goede geluidskwaliteit te bereiken. Bepaalde faciliteiten moeten aanwezig zijn zoals een aparte ruimte voor de ‘regie’ waarbij vooral moet worden gelet op het afschermen van geluid uit deze ruimte want er worden van hieruit continue commando’s gegeven aan de camera lieden. Dit alles gaat gepaard met het leggen van de nodige verbindingskabels waarbij wij er natuurlijk zoveel mogelijk voor zorgen gevaarlijke situaties te voorkomen

In overleg zal moeten worden bepaald in hoeverre er sprake is van overlast voor het aanwezige publiek en in welke mate hiermee rekening moet worden gehouden. Al deze factoren hebben invloed op het eindresultaat. Veel beperkingen voor de cameramensen en apparatuur hebben een nadelig effect op het eindresultaat. Laat u echter niet afschrikken door het voorafgaande. Er zal uiteindelijk weinig te merken zijn van onze aanwezigheid.Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met: Secretaris  videoclubhoorn@hotmail.com